Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
  
Klosteris

Sv. Jāzepa klosteris Rīgā dibināts 1995. gadā.

Sv. Jāzepa klosteris Rīgā dibināts 1995. gadā, kad, dominikāņu brāļu aicinātas un ģenerālpriores māsas Veronikas sūtītas, 4 dominikāņu māsas – māsa Marjoleina, māsa Marija-Terēze, māsa Heidemarija un māsa Viktima ieradās Latvijā.

Image00001.jpg

Ziema bija īpaši barga un iegādātā māja vēl nebija piemērota dzīvošanai.

scan0002.jpg

 

Tomēr dzīve ritēja uz priekšu: kopējas lūgšanas un darbs vienmēr bijušas Betānijas māsu ikdienas pamatā.

scan0003.jpg

 

2001. gadā kongregācijai pievienojās pirmās latviešu māsas, dodot solījumus Dieva un cilvēku priekšā.

pirmas.jpg

 

2003. gadā tika iesvētīta jaunā klostera kapela un dzīvojamās telpas.

iesvet_kapela.jpg

2005. gadā blakus klosterim tiek atvērta Sv.Marijas-Magdalēnas rekolekciju māja.

  ziema.jpg

2005. gada rudenī tiek atvērtas dzīvojamās telpas kristīgām studējošām meitenēm.

dziv_telpas1.jpg

© Betānija OP, 2007