Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
  
Liturģija

 

Liturģiskās lūgšanas sv. Jāzepa klostera kapelā


 

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

   Laudes

7.00

7.00

7.00

7.00

7.00

-

   Sv. Mise

-
-
-
-
-

18.00

18.00

   Adorācija

-

-

-

-

20.00

-


-

   Vesperes

-

17.30

17.30

-

17.30

17.30

 17.20

  Kompletorijs

-
-
-
-
21.00 -

  • Visi lūgšanu laiki ir atvērti.
  • Kontemplācijas un dejas dienās Vesperes tiek lūgtas privāti.
  • Pusstundu pirms sv. Mises iespējamas grēksūdzes. Klostera kapelu apkalpo jezuītu tēvi.
© Betānija OP, 2007