Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
  
Iestāšanās

Romas katoļu Betānijas dominikāņu māsu kongregācijā var tikt uzņemta jebkura laulībā neesoša, katoļu konfesijai piederoša sieviete vecumā no 18 – 35 gadiem /atsevišķos gadījumos vecuma robežas var tikt mainītas/, ar atbilstošu un stabilu garīgās, fiziskās un psihiskās veselības stāvokli, aicinājumu dzīvot konsekrētu dzīvi un spēju dzīvot kopienā.

Vai Jums ir aicinājums DIEVAM ĪPAŠI VELTĪTAI DZĪVEI,sekojot Jēzum?

Uzziniet to, dzīvojot, lūdzoties, kalpojot Dievam un cilvēkiem kopā ar klostera māsām Sv.Jāzepa klosterī!

Par laiku iespējams vienoties: 26177063(9-19).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Betānija OP, 2007