Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
Vēsture
Sprediķotāju ordenis /OP/, kurš vēlajos viduslaikos sākts saukt par dominikāņu ordeni, tā dibinātāja – sv. Dominika vārdā, radies lielu pārmaiņu laikā.

13. gadsimta sākumā Eiropa piedzīvoja tautu pieauguma procesu. Vienlaicīgi sākās saimnieciskās un kultūras dzīves pacēlums, kurš nespēja reizē aptvert visus sabiedrības slāņus, kas noveda pie sociālas spriedzes. Reliģiskā dzīve sazarojās dažādās shizmatiskās un herētiskās grupās, kas bieži mācīja un aicināja cilvēkus sekot apšaubāmām vērtībām un patiesībām /maldu mācībām/. Sevišķi izplatītas šādas kustības bija Dienvidfrancijā un Itālijas augšējā daļā. Ap 1203./1204. gadu brālis Dominiks jeb Dominiks Guzmans, Osmas /Spānija/ katedrāles kanoniķis, saskāras ar šim maldu mācībām ceļojot pa Franciju un sāka izskaidrot satiktajiem herētiķiem viņu maldus. Brālis Dominiks redzēja, ka patiesības pasludināšana un personiskais piemērs ir iedarbīgs līdzeklis cilvēku atgriešanai pie Dieva. Viņš, līdzīgi kā Jēzus un apustuļi, devās ceļā kājām, bez naudas un iztikas līdzekļiem, sludinot Dieva Vārdu un pārtiekot no cilvēku žēlastības. Bīskaps Djego atbalstīja Dominika sludināšanas darbu. 1207. gadā Pruī /Prouille/, Francijā, tika nodibināts sieviešu klosteris.

djego_1215.jpg
 
 
 
 

 
 
Pēc bīskapa Djego nāves 1215. gadā Tulūzas bīskaps Fulko piešķīra Dominika darbībai institucionālu statusu diecēzes robežās. Tajā pašā gadā Pāvests Inocents III apstiprināja sprediķotāju ordeņa paveikto. Arī nākamais Pāvests Hononrijs III atbalstīja sprediķotāju ordeņa darbību.

 
 
 
 
Ordenis izplatījās Eiropā neticamā ātrumā. Dominiks ļoti rūpējās par brāļu izglītības iespējām, sūtot viņus studijās Parīzes un Boloņas universitātēs. Kopā ar brāļiem Dominiks izveidoja arī ordeņa pamatstruktūru un iekšējās likumības. Arī agrā un negaidītā Dominika nāve 1221. gadā vairs nespēja apturēt šo procesu. Viņa pēctecis Saksijas Džordans veiksmīgi turpināja iesākto darbu un sprediķotāju ordenis iesaknojās visās lielākajās Eiropas pilsētās.
 
Latvijā pirmie dominikāņi ieradās jau 1234. gadā un apmetās Rīgā. Blakus sv. Pētera baznīcai viņi uzcēla sv. Jāņa Kristītāja klosteri un baznīcu. 1524. gada Lielajā piektdienā dominikāņi (saukti arī par melnajiem mūkiem) bija spiesti atstāt klosteri Rīgā un līdz pat 1543. gadam sludināja Dieva Vārdu ārpus pilsētām.Dominikāņi vēlreiz atgriezās Latvijā XVII gs. beigās un apmetās Pasienē, Aglonā un Rušonā. 1822. gadā tie atgriezās arī Rīgā, lai kalpotu Sāpju Dievmātes baznīcā. 1868. gadā dominikāņu brāļi atkal tiek padzīti no Rīgas, un jau 1893. gadā Aglonā ir palicis tikai viens dominikānis. Trešais dominikāņu ordeņa vēstures posms Latvijā sākās 1985. gada augustā, kad toreizējais Rīgas Garīgā semināra audzēknis, tagadējais Liepājas bīskaps Vilhelms Lapelis deva savus pirmos svētsolījumus.

vesture-ordenis.jpg
 
 
 
 
 
 
 

© Betānija OP, 2007