Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
  
Viesošanās

kapelas_ieeja.jpg

Priecāsimies par Jūsu apciemojumu Betānijas dominikāņu māsu sv. Jāzepa klosterī!

109_152.png (2011.09.28 09.02)

 

Lai vienotos par viesošanās laiku, lūdzam zvanīt pa tālr. 7618736 / (9.00 – 21.00),

mob. tel. 26177063; 29189471

vai rakstot:

Betānijas dominikāņu māsu sv. Jāzepa klosteris

Drustu ielā 36A

Rīgā, LV–1002,

Latvija

 

 

vai sūtot e-meilu: : betanija_latvija@yahoo.com.

 

© Betānija OP, 2007