Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
  
Dejas meditācija
tanz.jpg (2011.02.05 02.51)"Ak, cilvēk, ko gan tu iesāksi debesīs, kur enģeļi dejos!"
Sv. Augustīns.
 
Dejas meditācijas laikā mēs klusumā pārdomājam un apceram Sv. Rakstu un lūgšanu tekstus, konfrontējot tos ar savu dzīves pieredzi.Deja un kustība veicina cilvēka garīguma un miesīguma apziņu, zīmju un simbolu veidā sekmējot cilvēka attiecības ar Dievu.

Dejas meditācijas nodarbības notiek no oktobra lidz maijam.Vasarā iespējams piedalīties dejas rekolekcijās,šogad - 13. - 21.07. 2018

Dejas meditācijas-dejas kā lūgšanas nodarbības notiek 1 x mēnesī Sv.Jāzepa klosterī, 2x/mēnesī Sv.Ģimenes mājā un Rīgas Lutera draudzē.Iepriekšēja sagatavotība nav nepieciešama.Ieteicams paņemt līdzi vieglus, klusus apavus.

Divas reizes gadā notiek dejas rekolekcijas.Informācija par nodarbību laikiem, semināriem un rekolekcijām atrodama mūsu mājas lapas sadaļās "aktuāli" ,"dejas meditācija"-"notikumi" un dejas meditācijas blogā:http://dveseleskustibas.blogspot.com .

Interesenti citās draudzēs un grupās var vienoties par deju semināru vai nodarbību norisi, rakstot meilu m. Diānai:noela_op@yahoo.de vai zvanot uz mob.tel.26177063.
© Betānija OP, 2007