Ordenis Kongregācija Garīgums Klosteris Darbība Iestāšanās Mājas pasaulē
  
Notikumi

Kontemplācijas un dejas dienas 2018.gadā:

1x mēnesī, sestdienās 10.00 - 19.00, Sv.Jāzepa klosterī, Drustu ielā 36a - 1

10.februārī, 10.martā, 7.aprīlī, 19.maijā.

Dienas norise veidota no dejas, Sv.Rakstu studiju un kontemplācijas vienībām ar pusdienu pārtraukumu.Iespējams piedalīties atsevišķos posmos, pievienojoties posma sākumā.

Jaunums! Bērnus no 3 gadu vecuma no 15.00 iespējams atstāt Sestdienas skoliņā.

Pirmajā reizē ieteicams piedalīties pilnā dienā, lai noklausītos ievadu kontemplatīvās lūgšanas garīgajos un fiziskajos aspektos.

Piedalīšanās iespējama katram, kurš grib un spēj kopt klusumu, kustību, atklāt un padziļināt Sv.Rakstu uztveri.

Līdzi jāņem viegli, klusi apavi dejai, Sv.Raksti, rakstāmlietas, pārtika kopīgam galdam.Varat

ņemt līdzi savu lūgšanu soliņu vai spilvenu.

Pieteikšanās: www.betanija-op.lv

Dejas meditācija notiek 2x mēnesī, otrdienās 19.00 - 20.30

Rīgas Lutera baznīcas draudzes namā,Torņakalna ielā 3

6.un 20.februārī,

6.un 20.martā,

3.un 17.aprīlī,

8.un 15.maijā.

Dejas meditācija ir privātas lūgšanas forma garīgā ceļa izpausmei un padziļināšanai.

Līdzi jāņem viegli,klusi apavi dejai. Pieteikšanās nav nepieciešama. Ieeja par ziedojumu.

Kontemplācija un deja notiek

2x/ mēnesī trešdienās 17.30- 19.30

Sv. Ģimenes mājā, Klostera ielā 5

7.un 21.februārī,

7. un 21.martā,

4. un 18.aprīlī,

2. un 16.maijā.

17.30 - dejas meditācija(līdzi jāņem viegli, klusi apavi dejai);

18.30 - kontemplācija(līdzi jāņem rakstāmpiederumi,liels frotē dvielis vai savs lūgšanu soliņš(spilvens).

Pieteikšanās nav nepieciešama.

Abas vienības var apmeklēt kopā vai atsevišķi.

Būsim pateicīgi par ziedojumu:

Rekvizīti:

Betānijas dominikāņu māsu kongregācija

Rīgas sv. Jāzepa klosteris

Drustu iela 36a, Rīga,

Reģ.nr. 90000511296

SEB Latvijas Unibanka

Kods UNLAL V2X

Konts LV81UNLA0003000701913

Vairāk info: 2617706326177063(9-17)m.Diānai OP.

 


© Betānija OP, 2007