Izglītība

Kā dominikāņu ordeņa māsām studijas mums ir viens no lūgšanu veidiem.

Mēs aicinām cilvēkus mācīties, iegūtās zināšanas un prasmes lietojot Dieva godam un cilvēku pestīšanai.

 

No 2020.gada septembra notiek pamatizglītības semināri dejas meditācijā.

Abas pamatizglītības grupas ir slēgtas.

Dejas meditācijas prakse attīsta vērīgumu, cieņpilnu attieksmi un pilnveido kustības garīgo dimensiju.

Skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi,kustību un mūzikas terapeiti, draudžu darbinieki var lietot dejas meditāciju un tās elementus savās darba, kalpošanas vietās un brīvprātīgo darbā.

5 semināru laikā dalībnieki apgūst dejas meditācijas pamatus,t.s.,iemaņas kontemplācijā un Sv.Rakstu studijās,noteiktu deju skaitu un muzikālā materiāla avotus.5 semināru apmeklējums dod iespēju uzsākt 3 gadu izglītību dejas meditācijā.

3-gadīgā izglītība dejas meditācijā tiks uzsākta 2021.gada 20./21.martā(1 brīva vieta).

Seminārus vada: m.Diāna OP, dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de) un viesdocenti.

Vairāk informācijas par dejas meditāciju var atrast šeit.

 

 

Sv.Rakstu studijas.

 

Studijas vada: m.Hanna - Rita Laue OP.

 

Ģitāras spēles apmācību laikā no oktobra līdz maijam vada Valērijs. Ģitāru sākuma periodam iespējams īrēt.

 

 

 

7.katehēzes nedēļa KaNeLa 2021 tiek plānota no 13.-18.jūnijam.

 

 

 

:)