Dejas meditācija

13. gs. dominikāņu ordeņa dibinātājs Dominiks Guzmans jeb svētais Dominiks atstājis mums 9 lūgšanu veidus vai ceļus, kuri mūsdienās tiek dažādi praktizēti.

Attēli Vatican Library, Codex Rossianus 3

Benedikts XVI. par Sv.Dominika lūgšanu veidiem (vācu val.)

Informācija par Dominka lūgšanu veidiem angļu val.

Viens no mūsdienu lūgšanas ceļu veidiem ir dejas meditācija.

Dejas meditācija ir lūgšanas un pārdomu prakse, kura attīsta vērīgumu, cieņpilnu attieksmi un pilnveido kustības garīgo dimensiju.

Ar dejas meditāciju var iepazīties Sv.Ģimenes mājā - trešdienās, Lutera draudzē - ceturtdienās, reizi mēnesī notiek klusuma retrīts ar dejas meditāciju.

Dejas meditāciju vada: m.Diāna OP, dejas meditācijas docente(www.sacreddance.de), dejas un kustību terapijas vadītāja(www.dgt-tanztherapie.de)

Notiek apmācība dejas meditācijā, kas ietver 5 pamatizglītības seminārus un 3 izglītības gadus, kas dod iespēju lietot dejas meditāciju kā metodi, sniedz tam nepieciešamo horeogrāfisko un muzikālo materiālu, un fizisko sagatavotību.

Skolotāji, sociālie darbinieki, psihologi,kustību un mūzikas terapeiti, draudžu darbinieki var lietot dejas meditāciju un tās elementus savās darba, kalpošanas vietās un brīvprātīgo darbā.

Šobrīd var pieteikties pamatizglītības grupā.

3-gadīgās izglītības grupa ir slēgta.Pieteikšanās un info: www.sacreddancelatvia.com

Informācija facebook un instagram: sacreddancelatvia

 

 

 

Dejas meditācija ir lūgšanas un pārdomu prakse, kura attīsta vērīgumu, cieņpilnu attieksmi un pilnveido kustības garīgo dimensiju.

:)