Aicinājums

Katra sieviete, kura vēlas kļūt par mūsu kopienas māsu, neatkarīgi no izglītības, spējām un interesēm, ir laipni gaidīta.

Vienalga vai viņa ir jauna vai vecāka, slaida vai apaļīga, kur līdz šim strādājusi vai mācījusies.Vienīgais priekšnoteikums ir stabila psihiskā veselība,kura nepieciešama, lai kopienas dzīve nekļūtu par ciešanām un vēlēšanās kopīgi atklāt Dieva klātbūtni un palīdzēt cilvēkiem atklār Dieva atbrīvojošo mīlestību.

Sievietei jābūt katoļticīgai un jāredz sava identitāte mūsu kopienas nostājā, kas atrodama sadaļā "uzdevumi".

Tad varat atbraukt ciemos:), lai redzētu vai lasītais atbilst patiesībai un redzat sevi mūsu kopienā.

Lai vienotos par apciemojumu, rakstiet:

vai zvaniet:

Formācija:

  • kandidatūra - no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem;
  • postulāts - no 6 mēnešiem līdz 2 gadiem;
  • noviciāts - 2 gadi;
  • saistības uz laiku līdz 3 gadiem( var tikt 3 reizes pagarinātas);
  • mūža solījumi vai saistības uz mūžu.

 

 

 

 

Formācija sākas ar kandidatūru,kura notiek vienā no mūsu kongregācijas kopienām un ilgst no 4 mēnešiem līdz 2 gadiem. Šajā laikā kandidāte var pārbaudīt kā mainās pirmā dedzība, kad māsas pavada ikdienu kopā.Arī kopiena novērtē vai kandidāte spēj dzīvot kopā ar viņām. Kandidātes nav kopienas locekles, tāpēc var pašas izšķirties par savu līdzdalību kopienas dzīvē. Viņas tiek aicinātas piedalīties lūgšanu dzīvē un ēdienreizēs, kā arī brīvajā laikā. Kandidāte dzīvo ar māsām vienā mājā, tiek vienas māsas pavadīta un viņai ir noteikti darba uzdevumi.Dažas kandidātes turpina mācības, citas - turpina strādāt, citas - piedalās kopienas projektos.

Ja kanditāte saprot,ka dzīve Betānijā varētu būt viņas aicinājums un kopienas māsas ir vienisprātis, tad kandidāte lūdz atļauju uzsākt postulātu.

 

Postulāta sākums ir oficiāla iestāšanās kopienā un faktiskais formācijas sākums .Šis posms tiek veidots individuāli - tiek likti pamati noviciāta garīgajai formācijai: papildinātas kristīgās ticības zināšanas, ievads ordeņa dzīves teoloģijā, ievads mūsu lūgšanu dzīvē, sarunas ar postulāta vadītāju un refleksijas, praktiski uzdevumi savu spēju attīstīšanai un robežu paplašināšanai.

Kad postulante ir gatava sākt noviciāta garīgo formāciju, viņa atkal jautā kopienas māsām, vai tas ir iespējams.Reizēm māsas uzskata,ka postulantei vēl vajadzīgs laiks. Tad postulantei jāgaida, tomēr parasti abas puses jūt, kad pienācis  laiks nākamajam solim.

 

Saistības tiek uzņemtas uz trim gadiem un likumīgi saistošs akts. Māsa ar saistībām uz laiku piedalās visās kopienas sarunās,iegulda savas spējas kopienas dzīvē, viņai ir vēlēšanu tiesības.

Pirmajos trīs saistību gados turpinās formācija.Māsa tiek intensīvi konsultēta, īpašu uzmanību pievēršot līdzsavaram starp kopienas dzīvi,lūgšanu dzīvi un darbu.Pēc trim gadiem formācijas laiks ir galā un māsa var izlemt vai vēlas saistīt savu dzīvi ar kongregāciju uz mūžu vai pagarināt saistības vēl uz trim gadiem.

 

Jaunumi

:)