Uzdevumi

Mūsu pirmais uzdevums ir kopienas dzīve. Kopīgi atklāt, kas ir Dievs,kādas ir mūsu iespējas un kur Dievs mūs sūta.

Nevienmēr izdodas apvienot atšķirīgo, tomēr kopīgais ceļš dara mūs bagātas.Bieži no atšķirīgiem viedokļiem rodas trešais,kas iespējams visām. Tā mēs satopasm Dievu, kurš ir Radītājs, kurš nojauc mūrus un dod Dzīvību.

Strādājot dažādās darbavietās un pildot dažādus kalpojumus, mēs visas saglabājam vienotu nostāju:

  • kļūdās redzēt iespēju;
  • nekad nepadoties( nevienu neatstāt);
  • veidot noturīgas attiecības;
  • solidāri izturēt bezspēcību;
  • izvēlēties neierastus ceļus.

Dieva klātbūtnes pieredzē mēs dalāmies ar cilvēkiem.Veidu un vietu nosaka sabiedrības vajadzības un mūsu spējas un intereses.

Latvijā mēs kalpojam Iļģuciema sieviešu cietumā un Radio Marija, strādājam skolā, organizējam bērnu un jauniešu nometnes, vadām rekolekcijas un veicam garīgo pavadību.

Mēs vadām un aprūpējam rekolekciju māju, studentu mītnes, nelielu krīzes centru un drēbju namiņu.

 

Jaunumi

:)