Pārdomām

Un tādēļ dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu, lai viņš varētu būt soģis pār Tavu tautu un lai varētu atšķirt labu un ļaunu, jo kas gan lai spētu pārvaldīt šo Tavu lielo tautu?

 

1 Ķēn 3,9

 ... dod Savam kalpam gaišu sirdsprātu...

 

:)