Pārdomām

“Patiesi, patiesi Es jums saku: kas man tic, tas arī darīs tos darbus, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es aizeju pie tēva”

Jāņa evaņģēlijs 14-12.

“Kādi ir šie lielāki darbi? Slimo dziedināšana? Pavairošanas brīnumi? Mirušo augšāmcelšana? To teikdams, Jēzus domāja Savu vārdu darbus un sekas. Viņa vārdu auglis ir ticība. Vēlāk, kad paliekot vieni, mācekļi sludināja cilvēkiem Dieva Vārdu, pie ticības atgriezās veselas tautas. Mācekļu darbi kļuva patiesi lieli.”

Sv. Augustīns

"Vēlāk, kad paliekot vieni, mācekļi sludināja cilvēkiem Dieva Vārdu, pie ticības atgriezās veselas tautas. Mācekļu darbi kļuva patiesi lieli.”

Sv. Augustīns

:)