Pārdomām

 “Patiesi Es jums saku: neviens pravietis nav labvēlīgi uzņemts savā tēvijā.”

Lk.4,26

 

Šīs fragments atgādina mums par to, ka velti cerēt uz Dieva žēlsirdīgo palīdzību tam, kas ar skaudību noraugās uz citu cilvēku dievišķām dāvanām. Dievs noraida skaudīgus cilvēkus. Redziet, kādu nelaimi rada skaudība: Kunga dzimtā pilsēta, kurā Viņš ir izaudzis, tiek uzskatīta necienīga, lai Viņš tur veiktu savu darbu.

Sv.Ambrozijs.

 

 

 

:)