Pārdomām

  “Labs cilvēks no savas sirds labajiem krājumiem pasniedz labu, bet ļauns cilvēks no ļaunajiem krājumiem pasniedz ļaunu."

Lk.6,45

Sirds dārgums līdzinās koka saknei. Kas glabā savā sirdī  pacietības un pilnīgas mīlestības dārgumu, tas nes labākos augļus: viņš mīl savu ienaidnieku un dara visu, kas iepriekš ir mācīts. Bet kam izlaidība ir sirds dārgums, tas dara pretēji.  

Bede.

 

:)